Gemensam nätverksträff för kommunala kultur- och fritidschefer samt regionala kulturchefer

Den 23-24 september anordnar SKL en gemensam nätverksträff för förvaltningschefer med ansvar för kultur, fritid, idrott och folkbildning på kommunal eller regional nivå.

Anmäl dig

Under nätverksträffen kommer vi framförallt fokusera på de ekonomiska förutsättningarna för kultur- och fritidsområdet. Det ges även goda möjligheter till samtal kring strategisk verksamhetsutveckling och erfarenhetsutbyte med andra förvaltningschefer på lokal och regional nivå.

Anmälan redan öppen

Programmet kommer att presenteras i sin helhet efter sommaren, men det är redan nu möjligt att anmäla sig.

Informationsansvarig

  • Louise Andersson

  • Maria Jacobsson
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot