Gemensamt PUB-avtal för SKL, SKL Kommentus och Inera AB

SKL, SKL Kommentus och Inera AB bjuder in till information om organisationernas gemensamma nya personuppgiftsbiträdesavtal.

Anmäl dig

Den nya dataskyddsförordning, GDPR, ställer nya krav på våra verksamheter, och det har blivit tydligt att vikten av att ha ordning och reda på förhållandena mellan de som hanterar personuppgifter vuxit. Inte minst gäller detta inom SKL-familjen (SKL, SKL Kommentus och Inera AB).

Under hösten har vi i dialog med branschorganisationer arbetat fram ett nytt generellt personupp­giftsbiträdesavtal (PUB-avtal) som ska kunna användas av alla SKL:s medlemmar och deras leveran­törer.

Vårt arbete börjar nu närma sig leverans, och vi vill därför bjuda in både privata och offentliga aktörer för att få en bild av hur man kan arbeta med den här typen av avtal, vilken roll ett personuppgiftsbiträdesavtal spelar inom ramen för ett affärsavtal och för att kunna bjuda på framgångsexempel på när kommuner och leverantörer använder vår avtalsmall.

Program

  • VD för SKL, SKL Kommentus och Inera AB hälsar välkomna
  • Goda erfarenheter från kommun/landsting och region samt leverantör till offentlig sektor
  • Presentation av gemensamt personuppgiftsbiträdesavtal
  • Hur går vi vidare?

Frukost serveras från kl. 09.00.

Informationsmötet kommer att filmas för att sedan läggas ut på respektive organisations webbplats.

Frågor om anmälan

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot