Grönskans betydelse för en hållbar stadsutveckling

SKL arrangerar tillsammans med Tankesmedjan Movium en konferens om hur man kan arbeta strategiskt med grönskans betydelse i den urbana miljön och för en hållbar stadsutveckling.

Anmäl dig

Syftet med konferensen är att sprida kunskap om hur man kan arbeta strategiskt med grönskans betydelse i den urbana miljön och för en hållbar stadsutveckling. Väl fungerade städer är fulla av liv. Naturen i staden är livsviktig. Den bidrar till att skapa prunkande parker, renare luft, bullerdämpande buskage, utjämnande vattenmagasin och skuggande skogsdungar. Det är nyttor som är livsviktiga för oss i en mer urbaniserad värld. Hur kan vi integrera detta synsätt tidigt i planeringen? Hur ser de praktiska verktygen ut? Välkomna till denna konferens som SKL arrangerar i samarbete med Tankesmedjan Movium vid SLU.

Program

09.00

Registrering och kaffe.

10.00

Välkomna hit!

Kerstin Blom Bokliden och Eva Hägglund, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting.

10.05

Att arbeta strategiskt och skapa förutsättningar för en levande stad

Stockholms stad har mångårig erfarenhet av att arbeta strategiskt med hållbar stadsutveckling där grönstrukturen är en viktig del. Hur komma man igång? Hur vidmakthåller man det som gjorts?
Christina Wikberger, fd projektledare C/O City, Stockholms stad.

10.25

Hur ser verktygen ut för urbana ekosystemtjänster? Hur ser stadens ekosystemtjänster ut?

Tim Schnoor, ekolog, fil. dr. Ekologigruppen.

10.55

Grönskans betydelse för en hållbar stadsutveckling – så här gör vi!

Hur kan en kommun ta ett helhetsansvar? Hur integreras ekosystemtjänster i berörda förvaltningars arbete? Hur skapas en grön vision?
Karin Stolt, landskapsarkitekt, Eskilstuna kommun och Helena Björn, miljöstrategisk samordnare, Lomma kommun.

11.45

Lunch samt lärande promenad.

13.20

Att skapa förutsättningar för det gröna

Planeringen måste se till helheten. Hur skapar vi förutsättningar för det gröna i våra städer och samhällen?
Anders Rasmusson och Harald Klein, koordinatorer, Tankesmedjan Movium.

14.00

Samtal i mindre grupper och fika

Reflektion vad vi har sett och hört under dagen. Vad är möjligt i min kommun? Hur jobbar vi?

14.45

Återsamling

De viktigaste slutsatserna/tankarna från gruppsamtalen.

15.00

Utveckla stadsdelar hållbart

Hur kan man som bostadsföretag stärka både den sociala och miljömässiga hållbarheten? Vilket ansvar har man?

15.20

Hur kan vi jobba framåt för att skapar goda stadsmiljöer?

Hur kan vi skapa mer attraktiva, hälsosamma och klimatanpassade städer och tätorter? Ekosystemtjänsterna och grönska kan hjälpa oss att klara flera av de utmaningar som samhället står inför. Hur kan Boverket och Movium vara ett stöd för kommunerna att komma dit?
Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket
Caroline Dahl, Verksamhetsledare, Movium.

15.50

Sammanfattning av dagen.

16.00

Avslutning.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot