Dokumentation: Grönskans betydelse för en hållbar stadsutveckling

SKL arrangerade tillsammans med Tankesmedjan Movium en konferens om hur man kan arbeta strategiskt med grönskans betydelse i den urbana miljön och för en hållbar stadsutveckling.

Se konferensen i efterhand

Presentationer

Samtliga presentationer är i pfd-format och öppnas i nytt fönster.

Att arbeta strategiskt och skapa förutsättningar för en levande stad

Christina Wikberger, fd projektledare C/O City, Stockholms stad

Hur ser verktygen ut för urbana ekosystemtjänster? Hur ser stadens ekosystemtjänster ut?

Tim Schnoor, ekolog, fil. dr. Ekologigruppen

Grönskans betydelse för en hållbar stadsutveckling – så här gör vi!

Karin Stolt, landskapsarkitekt, Eskilstuna kommun
Helena Björn, miljöstrategisk samordnare, Lomma kommun

Att skapa förutsättningar för det gröna

Anders Rasmusson, koordinator, Movium

Utveckla stadsdelar hållbart

Karoline Löfstedt, verksamhetsutvecklare, AB Stockholmshem

Hur kan vi jobba framåt för att skapar goda stadsmiljöer?

Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket
Harald Klein, koordinator, Movium

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot