Grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

Utbildningen ger grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

Anmäl dig

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt. Ett gediget kursmaterial kommer att delas ut som kan användas som verktyg på hemmaplan.

Program (preliminära hålltider)

Dag 1

Kaffe serveras från 08.30.

Kursen hålls av förbundsjuristerna Ann Sofi Agnevik, Mia Hemmestad och Kalle Larsson på avdelningen för juridik, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Övriga medverkande föredragshållare: Maria Dorch, Anita Wirén Konstantis och Joanna Graumann Walnestedt. Samtliga med stor erfarenhet som verksamma inom flera olika överförmyndarnämnder.

09.00 - 09.10   Inledning
09.10 - 10.30   Överförmyndarens roll
10.40 - 12.00   Godmanskap och förvaltarskap
12.00 - 13.00   Lunch
13.00 - 14.15   Myndighetsroll, offentlighet och sekretess, Förvaltningslagen
15.00 - 15.30   Kaffe
15.30 - 16.20   Dödsbo
16.20 - 17.00   Mindre ingripande åtgärder, anhörigbehörighet, framtidsfullmakt
19.00                Middag.

Föreläsare finns kvar på plats fram till 17.30 för eventuella frågor.

Dag 2

Föreläsare finns på plats från 08.00 för eventuella frågor.

08.30 - 10.00   Förmynderskap, särskild förvaltning, överförmyndarspärr
10.00 - 10.30   Kaffe
10.30 - 12.00   EKB, Internationella förhållanden
12.00 - 13.00   Lunch
13.00 - 13.30   Tillfälliga godmanskap
13.30 - 15.00   Granskning och arvodering
15.00                Kaffe.

Föreläsare finns på plats fram till 16.00 för eventuella frågor.

Kursen hålls av förbundsjuristerna Ann Sofi Agnevik, Mia Hemmestad och Kalle Larsson avdelningen för juridik, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Övriga medverkande föredragshållare: Maria Dorch, Anita Wirén Konstantis och Joanna Graumann Walnestedt. Samtliga med stor erfarenhet som verksamma inom flera olika överförmyndarnämnder.

Tider

Kaffe serveras i samband med registreringen från kl. 08.30. Kursen börjar kl. 09.00 och avslutas kl. 15.00 med kaffe.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot