Grundkurs i arrenderätt

En grundkurs där vi går igenom de olika markupplåtelseformerna och varvid gränsdragningsproblem mellan de olika upplåtelseformerna kommer att belysas.

Innehåll

Kursen riktar sig till den som i sin kommunala verksamhet handlägger ärenden rörande kommunens fastighetsinnehav och som ofta kommer i kontakt med de rättsregler som behandlar upplåtelse av mark i olika former.

Under kursdagen behandlas bland annat

  • arrendelagsstiftningen med de olika arrendetyperna
  • besittningsskydd
  • uppsägning/villkorsändring
  • gränsdragning gentemot andra nyttjanderättsupplåtelser
  • nyttjande av offentlig plats

Medverkande

Förbundsjuristerna Per Henningsson och Johan Larsson, båda på SKL vid avdelningen för juridik.

Anmälan

Anmälan till kursen kommer bli möjligt efter sommaren. Anmälningslänk läggs då ut här på denna sida.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot