Grundkurs i arrenderätt

En grundkurs där vi går igenom de olika markupplåtelseformernaoch där gränsdragningsproblem mellan de olika upplåtelseformerna kommer att belysas.

Anmäl dig

Innehåll

Du som handlägger ärenden rörande kommunens fastighetsinnehav kommer ofta i kontakt med de rättsregler som behandlar upplåtelse av mark i olika former. Det är då viktigt att känna till regelsystemet för arrende och annan nyttjanderätt till mark.

Kursen kommer i huvudsak omfatta en allmän genomgång om de olika markupplåtelseformerna, varvid gränsdragningsproblem mellan de olika upplåtelseformerna kommer att belysas. 

Ur kursens innehåll:

  • Förenkla och kvalitetssäkra hanteringen av markupplåtelser genom korrekta avtal
  • Hur dras gränsen mellan arrende och hyra?
  • När har arrendatorn besittningsskydd och när kan det brytas?
  • Hur göra en korrekt uppsägning?
  • Vad gäller för gratisupplåtelser?
  • Upplåtelse av offentlig plats - kommunens vetorätt och möjligheter att ställa upp villkor för användningen 
  • Arrendeprocessen - vad gäller när parterna inte kommer överens?

Kursen börjar kl 09.30 med kaffe och registrering från kl 09.00. Kursen avslutas senast kl 16.30.

Medverkande

Förbundsjuristerna Per Henningsson och Johan Larsson, båda på SKL vid avdelningen för juridik.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot