Grundkurs i arrenderätt

En endags grundkurs i arrenderätt. Kursen kommer i huvudsak att omfatta en allmän genomgång om de olika markupplåtelseformerna.

Anmäl dig

Innehåll

Du som handlägger ärenden rörande kommunens fastighetsinnehav kommer ofta i kontakt med de rättsregler som behandlar upplåtelse av mark i olika former. För den som handlägger sådana upplåtelseavtal är det viktigt att känna till regelsystemet för arrende och annan nyttjanderätt till mark.

För att öka kunskaperna på detta område inbjuder avdelningen för juridik på SKL till en endags grundkurs i arrenderätt. Kursen kommer i huvudsak att omfatta en allmän genomgång om de olika markupplåtelseformerna, varvid gränsdragningsproblem mellan de olika upplåtelseformerna kommer att belysas.

Ur kursens innehåll

 • Förenkla och kvalitetssäkra hanteringen av markupplåtelser genom korrekta avtal.
 • Hur dras gränsen mellan de olika arrendeformerna och mellan arrende och hyra?
 • När har arrendatorn besittningsskydd och när kan det brytas?
 • Hur göra en korrekt uppsägning?
 • Vad gäller för gratisupplåtelser?
 • Upplåtelse av offentlig plats
  • När krävs polistillstånd
  • Kommunens vetorätt och möjligheter att ställa upp villkor för användningen.
 • Ta del av avtalsmallar och exempel på uppsägningsskrivelser m.m.

Medverkande

Förbundsjuristerna Per Henningsson och Johan Larsson, båda på SKL:s avdelning för juridik.

Tid

Kursen börjar klockan 09.30, kaffe serveras från klockan 09.00. Kursen avslutas senast klockan 16.30.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Per Henningsson
  FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot