Grundkurs i arrenderätt

En allmän genomgång av jordabalkens bestämmelser om arrende med möjlighet att delta i praktiska övningar och diskussioner.

Innehåll

Du som handlägger ärenden rörande kommunens fastighetsinnehav kommer ofta i kontakt med de rättsregler som behandlar upplåtelse av mark i olika former. För den som handlägger sådana upplåtelseavtal är det viktigt att känna till regelsystemet för arrende och annan nyttjanderätt till mark.

För att öka kunskaperna på detta område inbjuder avdelningen för juridik till en endags grundkurs i arrenderätt. Kursen kommer i huvudsak att omfatta en allmän genomgång om de olika markupplåtelseformerna, varvid gränsdragningsproblem mellan de olika uplåtelseformerna kommer att belysas.

Du som kursdeltagare kan även anmäla dig till en seminariedag (dag 2) där du får möjlighet att tillämpa kunskaperna från grundkursen vid praktiska övningar och diskussioner.

Programupplägg

Grundkursens programupplägg (dag 1)

 • Förenkla och kvalitetssäkra hanteringen av markupplåtelser genom korrekta avtal
 • Hur dras gränsen mellan de olika arrendeformerna och mellan arrende och hyra?
 • När har arrendatorn besittningsskydd och när kan det brytas?
 • Hur göra en korrekt uppsägning?
 • Vad gäller för gratisupplåtelser?
 • Upplåtelse av offentlig plats
 • Ta del av avtalsmallar och exempel på uppsägningsskrivelser med mer.

Seminariedagen (dag 2)

 • Grupparbete, praktiska övningar och diskussioner.

Tid

Grundkursen (dag 1) börjar klockan 09.30, kaffe serveras från 09.00. Kursdagen avslutas senast klockan 16.30.

Seminariedagen (dag 2) börjar klockan 09.00 och avslutas med gemensam fika cirka klockan 15.00.

Anmälan

Anmälan kommer att öppnas efter sommaren. Observera att det kommer vara möjligt att anmäla sig till enbart grundkursen (dag 1).

Medverkande

Förbundsjuristerna Per Henningsson och Johan Larsson från avdelningen för juridik, SKL.

Informationsansvarig

 • Per Henningsson
  Förbundsjurist
 • Johan Larsson
  Förbundsjurist
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot