Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

Syftet med kursen är att informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

Anmäl dig

Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning (PDF, nytt fönster)

Innehåll

Under kursdagen diskuteras den praktiska tillämpningen och vi går igenom praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet.

Program

08:30 – 09:00

Samling med kaffe

09:00 – 09:45

Kommunens olika roller

09:45 – 11:30

Dödsboanmälan Vad är dödsbo och vilka är dödsbodelägare?

11:30 – 12:30

Lunch

12:30 – 14:00

Tillgångar

Skulder
Försäkringar
Ekonomiskt bistånd

14:00 – 14.30

Paus

14:30 – 16:00

Ekonomiskt bistånd (forts.)

Medverkande

Förbundsjurist Emilia Danielsson, SKL, avdelningen för juridik samt Jur.kand. Ann Rosenqvist, Actor Juristfirma.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot