Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

Syftet med kursen är att informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

Anmäl dig

Innehåll

På kursen behandlas bland annat ekonomiskt bistånd till begravning, förutsättningarna för en dödsboanmälan, vem som är dödsbodelägare samt grundläggande bestämmelser om tillfällig dödsboförvaltning.

Vi diskuterar den praktiska tillämpningen och går igenom praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet.

Kursmaterialet är omfattande och innehåller bland annat relevant lagtext, rättsfall och flertalet lathundar och checklistor. Tanken är att kursmaterialet ska kunna fungera som ett arbetsverktyg även efter kursen.

Program

08.30

Samling med kaffe

09.00

Kommunens olika roller

09.45

Dödsboanmälan
Vad är dödsbo och vilka är dödsbodelägare?

11.30

Lunch

12.30

Tillgångar
Skulder
Försäkringar
Ekonomiskt bistånd

14.00

Kafferast

14.30-16.00

Ekonomiskt bistånd (forts).

Medverkande

Förbundsjurist Emilia Danielsson vid SKL, samt jur. kand. Ann Rosenqvist vid Actor Juristfirma. 

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot