Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

Kursen ger information om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall. Bland annat behandlas ekonomiskt bistånd till begravning, förutsättningarna för en dödsboanmälan, vem som är dödsbodelägare samt grundläggande bestämmelser om tillfällig dödsboförvaltning.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med kursen är att informera om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall. På kursen behandlas bland annat ekonomiskt bistånd till begravning, förutsättningarna för en dödsboanmälan, vem som är dödsbodelägare samt grundläggande bestämmelser om tillfällig dödsboförvaltning.

Vi diskuterar den praktiska tillämpningen och går igenom praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet. Kursmaterialet är omfattande och innehåller bl.a. relevant lagtext, rättsfall och flertalet lathundar och checklistor. Tanken är att kursmaterialet ska kunna fungera som ett arbetsverktyg även efter kursen.

Program

08.30 - 09.00

Samling med kaffe

09.00 - 09.45

Kommunens olika roller

09.45 - 11.30

Dödsboanmälan - vad är dödsbo och vilka är dödsbodelägare?

11.30 - 12.30

Lunch

12.30 - 14.00

Tillgångar, skulder, försäkringar, ekonomiskt bistånd

14.00 - 14.30

Kafferast

14.30 - 16.00

Ekonomiskt bistånd (fortsättning)

 

Medverkande

Förbundsjurist Kalle Larsson vid SKL:s avdelning för juridik, samt Jur.kand. Ann Rosenqvist vid Actor Juristfirma.

Tid

Kursen börjar kl 09.00. Kaffe serveras i samband med registreringen från kl 08.30. Kursen avslutas ca kl 16.00.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot