Grundkurs i gymnasieantagning 2018

För dig som nyligen har börjat arbeta med frågor i gymnasieskolan som avser mottagande, antagning, gymnasiesamverkan och skolekonomi genomför vi en särskild grundkurs.

Anmäl dig

Kursen vänder sig till nyanställd personal, men även till dem som har arbetat ett tag med antagningsfrågor, bidragshantering fristående skolor, interkommunala ersättningar m.m. Det är dock en fördel om du tidigare antingen har jobbat med skolfrågor eller har jobbat en kortare tid med antagningsfrågor då en viss förförståelse är att rekommendera. Kursen genomförs under tre dagar på Kristina konferens i Sigtuna i en miljö som brukar uppskattas mycket av deltagarna. Utbildningen genomförs i mindre grupp för att på så sätt kunna skapa en mötesplats med naturlig dialog inom följande områden:

  • Gymnasieskolans utformning och organisation
  • Regelverket för antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
  • Interkommunal ersättning, bidrag till friskolor samt inackorderings- och resebidrag
  • Mottagande, behörighet och urval till gymnasieskolans program
  • Praktiskt antagningsarbete, hur går det till?

Kursen leds av Sabina Svahn, Gymnasieantagningen GR Utbildning, och Robert Gustafsson, Gymnasieantagningen i Örebro län. Utbildningen ger utrymme för övningar och egna frågor och genomförs i mindre grupp.

Inbjudan: Grundkurs i gymnasieantagning 2018 (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot