Grundkurs i gymnasieantagning 2018

För dig som nyligen har börjat arbeta med frågor i gymnasieskolan som avser mottagande, antagning, gymnasiesamverkan och skolekonomi genomför vi en särskild grundkurs.

Kursen vänder sig till nyanställd personal, men även till de som har arbetat ett tag med antagningsfrågor, hantering av bidrag till fristående skolor, interkommunala ersättningar m.m.

Följande moment ingår i utbildningen:r

  • Gymnasieskolans utformning och organisation
  • Regelverket för antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
  • Interkommunal ersättning, bidrag till friskolor samt inackorderings- och resebidrag
  • Mottagande, behörighet och urval till gymnasieskolans program
  • Praktiskt antagningsarbete, hur går det till?

Kursen leds av Sabina Svahn, Gymnasieantagningen GR Utbildning, och Robert Gustafsson, Gymnasieantagningen i Örebro län. Utbildningen ger utrymme för övningar och egna frågor och genomförs i mindre grupp.

Mer information om kursens innehåll läggs ut i början av hösten samtidigt som vi öppnar länk för anmälan.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot