Grundkurs i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Bestämmelserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föranleder ett antal frågor av juridisk karaktär. Syftet med kursen är att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning.

Anmäl dig

Innehåll

Med syftet att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning, kommer vi gå igenom praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i deras dagliga arbete. 

Kursen tar upp viktiga regler, praxis och annat som en handläggare som arbetar dirket eller indirekt med dessa frågor bör känna till. Exempel på vad som kommer tas upp; Kvalitetskrav, Rätten till insatser, Insatsernas innehåll, Handläggningsfrågor, Verkställighetsfrågor, Ansvarig kommun, SoL eller LSS?

Kursmaterialet är omfattande och inkluderar relevant lagtext såväl som vägledande rättsfall. Tanken är att kursmaterialet ska kunna fungera som ett arbetsverktyg för dig som på något sätt arbetar med LSS-frågor. 

Preliminära hålltider‌

Dag 1


10.00          

Presentation och inledning, personkretsen, handläggning av begäran om insatser, kvalitetskrav, LSS eller SoL m.m.

12.00

Lunch

13.00

Barnperspektiv, förhandsbesked, ansvarig kommun, särskild avgift m.m.

14.30

Kaffe

15.00

Genomgång av insatserna

Dag 2


09.00

Fortsatt genomgång av insatserna

12.00

Lunch

13.00

Vem bestämmer om verkställigheten?, avgifter inom LSS, lex Sarah, hantering vid överklagande av kommunens beslut, sekretess m.m.

14.30

Kaffe

15.00

Övriga frågor och avslutning


Medverkande

Förbundsjuristerna Ellinor Englund och Ylva Lindblom, båda vid avdelningen för juridik på SKL.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot