Grundkurs i offentlig upphandling 

Kursen i offentlig upphandling tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

Anmäl dig

Grundkurs i offentlig upphandling (PDF, nytt fönster)

Innehåll

SKL erbjuder en tre dagars grundläggande kurs i offentlig upphandling under hösten 2017. Kursen tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

Under tre dagar kommer teori varvas med gruppövningar där deltagarna får tilläpa sina kunskaper.

Exempel på vad som kommer att tas upp under kursens tre dagar:

 • De grundläggande EU-principerna för upphandling
 • Upphandlade myndigheter
 • Undantag
 • Tröskelvärden
 • Upphandlingsförfaranden
 • Leverantörskvalificering
 • Uteslutning av leverantörer
 • Utvärderingskriterier och utvärderingsmodeller
 • Sociala krav och miljökrav
 • Ramavtal
 • Tilldelningsbeslut
 • Överprövning, skadestånd, ogiltighet och upphandlingsskadeavgift, m.m.

Medverkande

Kursledare är förbundsjuristerna Hampus Allerstrand, Daniel Ekwall, Magnus Ljung och Eva Sveman. Samtliga på SKL, avdelningen för juridik.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot