Grundkurs i offentlig upphandling

Kursen i offentlig upphandling tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

Anmäl dig

Grundkurs i offentlig upphandling 2018 (PDF, nytt fönster)

Innehåll

SKL erbjuder en tre dagars grundläggande kurs i offentlig upphandling i maj månad 2018.  Kursen tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

Under tre dagar kommer teori varvas med gruppövningar där deltagarna får tillämpa sina kunskaper.

Bland programpunkterna kan nämnas

 • De grundläggande EU-principerna för upphandling
 • Upphandlingsförfaranden
 • Upphandlande myndigheter
 • Undantag
 • Tröskelvärden
 • Leverantörskvalificering
 • Sociala krav och miljökrav
 • Utvärderingsmodeller och kriterier
 • Orimligt lågt anbud
 • Ramavtal
 • Tilldelningsbeslut
 • Upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV),  med flera. 
 • Överpröving, skadestånd, ogiltighet och upphandlingsskadeavgift
 • Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling.

För detaljerat program se kursinbjudan ovan.

Medverkande

Kursledare är förbundsjuristerna Hampus Allerstrand, Daniel Ekwall, Magnus Ljung och Eva Sveman, samtliga från SKL.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot