Grundkurs - skolförfattningarna och kommunallagen för personal och förtroendevalda

En kurs riktad till nyvalda (eller sittande) förtroendevalda i utbildningsnämnd, personal i skolor och på skolförvaltningar.

Kursen som var planerad till den 2 december 2019 är framflyttad till våren 2020. Vi återkommer inom kort med datum och plats.

Innehåll

 • Vem som ansvarar för vad inom skolan enligt skollagstiftningarna
 • Vad kommunallagen innebär för verksamheten
 • Offentlighet och sekretess
 • Vilka som utövar tillsyn över skolan
 • Aktuella skolfrågor.

Program - tiderna är ungefärliga

09.30 Kaffe och registrering

10.00 Skollagstiftningen, grunder

 • Huvudmannens ansvar
 • Rektorns ansvar.

12.00 Lunch

13.00 Offentlighets- och sekretesslagen

13.30 Kommunallagen och kommunalrättsliga principer som påverkar skolan

14.30 Fika

15.00 Aktuella skoljuridiska frågor


Medverkande

Förbundsjuristerna Ann Sofi Agnevik och Kristina Söderberg. Båda kommer från avdelningen för juridik på SKL.

Informationsansvarig

 • Ann Sofi Agnevik
  Förbundsjurist
 • Kristina Söderberg
  Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot