Grundläggande kurs för överförmyndare

En kurs för att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten.

Anmäl dig

Grundläggande kurs för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän (PDF, nytt fönster)

På kursen går vi igenom bestämmelser i bland annat föräldrabalken, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Detta för att bättre förstå och tillgodogöra sig gällande lagstiftning för överförmyndare.

Programinnehåll

  • Överförmyndaren en myndighet
  • Förmynderskap
  • Godmanskap/förvaltarskap
  • God man för ensamkommande barn
  • Granskning
  • Sekretess

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot