Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och Kollektivavtal

SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar. Syftet med seminariet är att ge grundläggande kunskaper om regelverket kring förhandlingar

Anmälan och inbjudan öppnar den 22 januari 2018

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot