Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal

Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona (Kommunala företagens arbetsgivarorganisation) presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar. Seminariet ska ge grundläggande kunskaper om regelverket kring förhandlingar.

Innehåll och anmälan öppnar den 14 januari 2019 kl 09.00.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Tomas Björck
    Arbetsrättsjurist
  • Sofia Linder
    ArbetsrättsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot