Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal

Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar. Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om regelverket kring förhandlingar.

Anmäl dig

Innehåll

Seminariet ska ge grundläggande kunskaper om regelverket kring förhandlingar.

Olika typer av förhandlingar

 • Intresseförhandlingar
 • Medbestämmandeförhandlingar
 • Rättstvisteförhandlingar

Regler om förhandlingar

 • MBL
 • Kommunala Huvudavtalet – KHA 94
 • Förhandlingar med organisationer som inte är part i KHA 94
 • Behörighets- och befogenhetsfrågor
 • Kollektivavtal
 • Sanktioner

Kursen innehåller föreläsningar varvat med gruppdiskussioner.

Föreläsare

Arbetsrättsjurister från avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting.

Information

Observera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker i turordning. Antal personer från samma arbetsgivare kan komma att begränsas. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.

Din kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen.

Vid eventuella önskemål om logi i samband med kursen, bokar och betalar deltagaren
detta själv.

Kursmaterial

SKL erbjuder digitalt kursmaterial. Bekräftade deltagare får tillgång till detta material cirka 1 vecka innan kursstart. Var observant att tillgång till materialet sker via mejl.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Tomas Björck
  Arbetsrättsjurist
 • Sofia Linder
  Arbetsrättsjurist
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot