Grundutbildning gymnasieantagning

Anmäl dig

Kursen genomförs under tre dagar på Kristina konferens i Sigtuna i en miljö som brukar uppskattas mycket av deltagarna. Utbildningen genomförs i mindre grupp för att på så sätt kunna skapa en mötesplats med naturlig dialog inom följande områden:

  • Gymnasieskolans utformning och organisation
  • Regelverket för antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
  • Interkommunal ersättning, bidrag till friskolor samt inackorderings- och resebidrag
  • Mottagande, behörighet och urval till gymnasieskolans program
  • Praktiskt antagningsarbete, hur går det till?
  • Utbildningen ger utrymme för övningar och egna frågor.

Kursen leds av Annette Holm Persson och Sabina Svahn.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot