Gymnasieantagning i praktiken - antagning, tillämpning och erfarenhetsutbyte

Aktuella frågor med anknytning till gymnasieantagning och praxis gällande dessa samt två fördjupningspass med fokus på GDPR och nyanlända elever ur ett gymnasieantagningsperspektiv.

Anmäl dig

Dagen kommer att innehålla kortare föreläsningar och därefter dialog och workshoppar kring de teman som lyfts.

Program

9:30-10:00 

Morgonkaffe och registrering.

10:00-10:10 

SKL hälsar välkommen till dagens konferens.

10:10-11:00 

Vad är på gång gällande lagstiftning och utredningar med relevans för antagning?
Lars Werner, skollagsjurist

11:00-12:00 

Vad innebär förändringarna för gymnasieantagningens tillämpning?
Robert Gustafsson, Gymnasieantagningen i Örebro län och Annette Holm Persson, Gymnasieantagningen i Helsingborg

12:00-12:45 

Lunch

12:45-13:45 

Nyanlända elevers rätt till utbildning
Mia Hemmestad och Kristina Söderberg, jurister på SKL

13.45-14:30 

GDPR, genomgång av dataskyddslagstiftning med fokus på frågor med koppling till gymnasieantagning.
Staffan Wikell och Kristina Söderberg, jurister på SKL

14:30-15:00 

Fika

15:00-15:40 

Fortsatt diskussion och erfarenhetsutbyte med koppling till nyanlända elevers rätt till utbildning och GDPR
Robert Gustafsson, Gymnasieantagningen i Örebro län och Annette Holm Persson, Gymnasieantagningen i Helsingborg

15:40-16:00 

Summering av dagen.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot