Gymnasieantagning i praktiken, Göteborg

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med antagning till gymnasieskolan eller på annat sätt ansvarar för dessa frågor.

Anmäl dig

Under dagen diskuteras aktuella frågor som berör gymnasieantagningen, liksom lagstiftning och gällande praxis. Årets konferens innehåller dessutom två fördjupningspass om introduktionsprogrammen respektive digitalisering ur ett gymnasieantagningsperspektiv.

Program

09.30-10.00

Morgonfika och registrering

10.00-10.30

SKL hälsar välkommen

10.30-11.30

Vad är på gång gällande lagstiftning och utredningar med relevans för antagningen?

  • Kristina Söderberg, förbundsjurist SKL
  • Anna Tammelin, skoljurist Stockholms stad

11.30-12.15

Digitalisering inom antagningen. Vilka behov finns och vad är möjligt?

12.15-13.15

Lunch

13.15-14.15

Fördjupningspass om antagningen till introduktionsprogrammen och om den så kallade gymnasielagen

  • Kristina Söderberg, förbundsjurist SKL
  • Anna Tammelin, skoljurist Stockholms stad

14.15-14.45

Fika

14.45-16.00

Aktuellt inom antagningen och den praktiska tillämpningen av regelverket

  • Sabina Svahn, gymnasieantagningen Göteborgsregionen
  • Robert Gustafsson, gymnasieantagningen Örebro län

16.00

Tack för i dag!

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Lena Jutdal
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot