Gymnasieantagning i praktiken - lagstiftning, tillämpning och erfarenhetsutbyte

Aktuella frågor med anknytning till gymnasieantagning och praxis gällande dessa samt två fördjupningspass med fokus på GDPR och asylsökande elever ur ett gymnasieantagningsperspektiv.

Anmäl dig

Dagen kommer att innehålla kortare föreläsningar och därefter dialog och workshops kring de teman som lyfts.

Preliminärt program

9:30-10:00 

Morgonkaffe och registrering.

10:00-10:10 

SKL hälsar välkommen till dagens konferens.

10:10-11:00 

Vad är på gång gällande lagstiftning och utredningar med relevans för antagning?

11:00-12:00 

Vad innebär förändringarna för gymnasieantagningens tillämpning?

12:00-12:45 

Lunch

12:45-13:45 

Fortsättning tillämpning och praxis. Asylsökande elevers rätt till utbildning, dispens och frikvot. 

13.45-14:30 

GDPR, genomgång av dataskyddslagstiftning med fokus på frågor med koppling till gymnasieantagning.

14:30-15:00 

Fika

15:00-15:40 

Fortsatt diskussion och erfarenhetsutbyte med koppling till GDPR och informationsöverföring.

15:40-16:00 

Summering av dagen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot