Gymnasiekonferens 2018

Varmt välkommen till SKL:s årliga gymnasiekonferens. Konferensen ger en orientering i aktuella frågor som rör gymnasieskolan och syftar till att ge kunskap, inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Anmäl dig

Ur programmet

(Mer information om seminarier och medverkande kommer.)

 • Samtal om läget i gymnasieskolan
  Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket,  och Helén Ängmo, generaldirektör Skolinspektionen
 • Utredningen planering och dimensionering av gymnasial utbildning
  Lars Stjernkvist, regeringens särskilda utredare
 • Aktuella skollagsfrågor
  Lars Werner, skollagsjurist
 • Möjligheter och utmaningar vid nyetablering av gymnasieskolor
  Lars Benon Stockholms stad, Leif Larsson, Västerås stad samt Christin Appel och Helén Örtegren, SKL
 • Emma Leijnse, författare och journalist med fokus på skola på Sydsvenskan
 • Olof Granström, Gapminder
 • Linda Hiltunen, forskare Linnéuniversitet
 • Karolina Parding, forskare Luleå tekniska universitet
 • Martin Hugo, forskare Jönköpings universitet
 • Goda exempel från våra kommuner och samverkansorganisationer.

Valbara seminarier 15 oktober

 • Skolans rekryteringsutmaningar och gymnasielärares arbetssituation
 • Ungdomars psykiska ohälsa
 • Den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering

Valbara seminarier 16 oktober

 • Gymnasiesärskolan - samläsning med gymnasieskolan och vägar vidare efter skolan
 • Motivation och dokumentation på introduktionsprogrammen
 • Yrkesprogrammens samverkan med arbetslivet
 • Utvecklingsarbete för att öka genomströmningen och minska studieavbrotten

Notera att vi i år samlar ihop konferensen till ett tillfälle i Stockholm, istället för flera tillfällen och orter. Samtidigt lämnar vi möjligheten att följa hela eller delar av konferensen via webben.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot