Gymnasiekonferens 2018

Varmt välkommen till SKL:s årliga gymnasiekonferens. Konferensen ger en orientering i aktuella frågor som rör gymnasieskolan och syftar till att ge kunskap, inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Anmäl dig

Information

Mer information om programpunkterna tillkommer.
Moderator: Anders Fredriksson

Program dag 1: 15 oktober

09.15­-10.00 

Registrering och kaffe

10.00-10.30 

Inledning och omvärldsspaning

10.30-11.45

Factfulness: om den svenska gymnasieskolan
Olof Gränström, Gapminder, berättar en datadriven historia om den svenska gymnasieskolan med hjälp av visualiseringar av internationella och nationella data.

11.45-12.30

Lunch

12.30-13.30

Samtal med två generaldirektörer
Peter Fredriksson, Skolverket, och Helén Ängmo, Skolinspektionen diskuterar aktuella gymnasiefrågor.

13.30-14.30 

Planering och dimensionering av gymnasial utbildning
Lars Stjernkvist, regeringens särskilda utredare, berättar om sitt uppdrag att se över hur regionala och nationella kompetensbehov bättre kan vägas in i planering och dimensionering av gymnasial utbildning.

14.30-15.00 

Fika

15.00-15.45 

Parallella seminarier 1, 2, 3

1. Gymnasielärares arbetsvillkor i relation till marknadisering, privatisering och konkurrens

Karolina Parding, Luleå tekniska universitet, presenterar en färsk forskningsrapport som sätter ljuset på arbetsvillkorliga problem bland gymnasielärare och ger kunskap om områden där kommunen/skolan som arbetsgivare kan arbeta för att ge lärare bättre förutsättningar.

Helena Bjelvenius, SKL, inleder om gymnasieskolans rekryteringsutmaningar.

2. Den nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolväsendets digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet. Annika Agélii Genlott, SKL, berättar om arbetets gång och ger möjlighet till inspel. Seminariet genomförs delvis i form av en workshop.

3. Skolrelaterad psykisk ohälsa bland unga tjejer och killar

Linda Hiltunen, Linköpings universitet, utgår från sin aktuella avhandling, där gymnasieungdomar har beskrivit vad som orsakar stressrelaterad ohälsa. Resultaten visar att många unga hänvisar sin ohälsa till skolprestationer. Förhållningssättet till skolprestationer skiljer sig dock åt. Oavsett förhållningssätt finns dock en risk för skolrelaterad stress och psykisk ohälsa.

Åsa Ernestam, SKL, inleder.

15.45-16.00 

Bensträckare

16.00-16.45 

Parallella seminarier 1, 2 , 3

1. Gymnasielärares arbetsvillkor i relation till marknadisering, privatisering och konkurrens

Karolina Parding, Luleå tekniska universitet, presenterar en färsk forskningsrapport som sätter ljuset på arbetsvillkorliga problem bland gymnasielärare och ger kunskap om områden där kommunen/skolan som arbetsgivare kan arbeta för att ge lärare bättre förutsättningar.

Helena Bjelvenius, SKL, inleder om gymnasieskolans rekryteringsutmaningar.

2. Den nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan för skolväsendets digitalisering i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet. Annika Agélii Genlott, SKL, berättar om arbetets gång och ger möjlighet till inspel. Seminariet genomförs delvis i form av en workshop.

3. Skolrelaterad psykisk ohälsa bland unga tjejer och killar

Linda Hiltunen, Linnéuniversitet, utgår från sin aktuella avhandling, där gymnasieungdomar har beskrivit vad som orsakar stressrelaterad ohälsa. Resultaten visar att många unga hänvisar sin ohälsa till skolprestationer. Förhållningssättet till skolprestationer skiljer sig dock åt. Oavsett förhållningssätt finns dock en risk för skolrelaterad stress och psykisk ohälsa.

Åsa Ernestam, SKL, inleder.

16.45-

Mingel

Program dag 2: 16 oktober

08.30-09.15 

Parallella seminarier 1, 2, 3, 4

1. Gymnasiesärskolan – samläsning med gymnasieskolan och vägar vidare efter skolan

Petra Landgren och Johanna Limme, specialpedagoger på Ystad Gymnasium beskriver erfarenheter av samläsning mellan gymnasiesärskolan och yrkesintroduktion.

Jessica Arvidsson, projektledare i Båstads kommun, berättar om sin avhandling där hon har följt upp drygt 12 000 elever som gått gymnasiesärskolan för att ta reda vilken typ sysselsättning de har. Jessicas forskning fokuserar bland annat frågor om vilka faktorer som påverkar hur vägen vidare efter utbildningen kan se ut.

2. Från motstånd till framgång på gymnasieskolans introduktionsprogram – att motivera när ingen motivation finns

Martin Hugo, Jönköpings universitet, berättar med utgångspunkt i sin forskning om hur barn och ungdomar som tidigare misslyckats i skolan ofta inte identifierar sig som skolelever. Hur kan skolan arbeta för att bryta denna negativa skolidentitet så att eleverna kan utvecklas i en positiv riktning och nå skolframgång?

Camilla Carlsvärd, lärare på introduktionsprogram på Berzeliusskolan i Linköping ger konkreta exempel på hur de arbetar med den målgrupp Martin Hugo beskriver.

3. Exempel på framgångsrik samverkan mellan gymnasieskola och arbetsliv

Johanna Redelius, Göteborgsregionens kommunalförbund, berättar om hur man kan organisera för långsiktig och strategisk samverkan mellan skola och näringsliv.

Patrick Gladh, Angeredsgymnasiet i Göteborg, beskriver med utgångspunkt i Angeredsmodellen skolans medvetna samverkan med närliggande arbetsliv. Angeredsmodellen är ett kompensatoriskt arbete för att få elever med litet eller inget nätverk mot arbetslivet att inspireras och utvecklas.

4. Alla i mål! Arbete för färre studieavbrott och ökad genomströmning idag och i framtiden

SKL berättar om lärdomar från Plug In och ambitionerna att etablera ett nationellt kunskapscentrum inom området - framgångsfaktorer och behov kommande år. Luleå gymnasieskola berättar om Klasstid – ett sätt att paketera främjande och förebyggande insatser.

Medverkande: Oscar Svensson och Carolin Sundberg, SKL, samt Jessicka Sörmling, Maria Karlsson och Helena Josjö, Luleå kommun.

09.15-09.30 

Bensträckare

09.30-10.15 

Parallella seminarier 1, 2, 3, 4

1. Gymnasiesärskolan – samläsning med gymnasieskolan och vägar vidare efter skolan

Petra Landgren och Johanna Limme, specialpedagoger på Ystad Gymnasium beskriver erfarenheter av samläsning mellan gymnasiesärskolan och yrkesintroduktion.

Jessica Arvidsson, projektledare i Båstads kommun, berättar om sin avhandling där hon har följt upp drygt 12 000 elever som gått gymnasiesärskolan för att ta reda vilken typ sysselsättning de har. Jessicas forskning fokuserar bland annat frågor om vilka faktorer som påverkar hur vägen vidare efter utbildningen kan se ut..

2. Från motstånd till framgång på gymnasieskolans introduktionsprogram – att motivera när ingen motivation finns

Martin Hugo, Jönköpings universitet, berättar med utgångspunkt i sin forskning om hur barn och ungdomar som tidigare misslyckats i skolan ofta inte identifierar sig som skolelever. Hur kan skolan arbeta för att bryta denna negativa skolidentitet så att eleverna kan utvecklas i en positiv riktning och nå skolframgång?

Camilla Carlsvärd, lärare på introduktionsprogram på Berzeliusskolan i Linköping ger konkreta exempel på hur de arbetar med den målgrupp Martin Hugo beskriver.

3. Exempel på framgångsrik samverkan mellan gymnasieskola och arbetsliv

Johanna Redelius, Göteborgsregionens kommunalförbund, berättar om hur man kan organisera för långsiktig och strategisk samverkan mellan skola och näringsliv.

Patrick Gladh, Angeredsgymnasiet i Göteborg, beskriver med utgångspunkt i Angeredsmodellen skolans medvetna samverkan med närliggande arbetsliv. Angeredsmodellen är ett kompensatoriskt arbete för att få elever med litet eller inget nätverk mot arbetslivet att inspireras och utvecklas.

4. Alla i mål! Arbete för färre studieavbrott och ökad genomströmning idag och i framtiden

SKL berättar om lärdomar från Plug In och ambitionerna att etablera ett nationellt kunskapscentrum inom området - framgångsfaktorer och behov kommande år. Luleå gymnasieskola berättar om Klasstid – ett sätt att paketera främjande och förebyggande insatser.

Medverkande: Oscar Svensson och Carolin Sundberg, SKL, samt Jessicka Sörmling, Maria Karlsson och Helena Josjö, Luleå kommun.

10.15-10.45 

Fika

10.45-12.00 

Aktuella förändringar i gymnasieskolan
Lars Werner, skollagsjurist, går igenom vad som har hänt inom lagstiftningen på gymnasieskolans område under året och vad som är på gång.

12.00-13.00 

Lunch

13.00-14.00 

Hur ser framtidens gymnasieskola ut? Om- till- och nybyggnad som stödjer skolutveckling
Gymnasieskolans elever blir allt fler samtidigt som formerna för lärande förändras och kommuner ställs inför tilltagande krav på resurseffektivitet. Hur kan vi i utformningen av framtidens gymnasieskola dra nytta av digitaliseringens möjligheter och möta skolans rekryteringsutmaningar med smarta lösningar som stöttar lärande och skolutveckling?
Helén Örtegren och Christin Appel ger exempel på hur SKL arbetar för att ge kommuner stöd vid om-, till- och nybyggnation av skolor. Leif Larsson (Västerås stad) och Lars Benon (Stockholms stad) berättar om gymnasieskolans utveckling i sina respektive kommuner och har med sig inspirerande exempel på hur framtidens gymnasieskola är utformad och inredd.

14.00-14.15 

Bensträckare

14.15-15.15 

De ensamma männen – så slår låg utbildning mot killarna
Emma Leijnse, författare och journalist med fokus på skola och utbildning (Sydsvenskan), lyfter fram konsekvenser av skolmisslyckaden såväl för individen som för samhället och diskuterar vad vi kan göra för att för att hitta lösningar på problemen.

15.15-16.00

Avslutning

Notera att vi i år samlar ihop konferensen till ett tillfälle i Stockholm, istället för flera tillfällen och orter. Samtidigt lämnar vi möjligheten att följa hela eller delar av konferensen via webben.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot