Halvdagsseminarium om hur vi ska arbeta med brukarinflytande

Den 9 mars arrangerar SKL ett halvdagsseminarium för dig som leder verksamhet inom funktionshinderområdet med fokus på personlig assistans och brukarinflytande. Seminariet kan ses antingen på plats i Stockholm eller via webb.

Anmäl dig

Seminariets innehåll

Kaffe serveras från klockan 09:00.

  • Eva Flygare Wallén, PhD och leg barnsjuksköterska Karolinska Institutet, berättar om sin forskning kring ojämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning och hur vi kan arbeta för en bättre hälsa för denna målgrupp.
  • Anna Persson, enhetschef Botkyrka kommun, som blev utsedd till årets LSS-kommun 2016 och som också deltar i Socialstyrelsens utbildningsfilmer kring Kognitivt stöd. Hon berättar om hur de arbetar kring inflytande på olika sätt.
  • SKL presenterar även sin nationella brukarundersökning och diskuterar hur man kan jobba med resultatet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot