Hur du använder nyckeltal för att analysera socialtjänsten – en introduktionsutbildning

SKL och RKA bjuder in till en introduktionsutbildning till nyckeltal inom socialtjänsten, med fokus huvudsakligen på kvalitet och resultat. Vad finns det för nationell data, var hittar man den och hur kan den användas för verksamhetsutveckling?

Anmäl dig

Vi kommer att varva teori med praktiskt arbete, dialog och erfarenhetsutbytee. Då en del av momenten kommer att innehålla gruppdiskussioner är det en fördel om deltagare på webb kan sitta tillsammans på hemmaplan. Ta med dator eller surfplatta för egna sökningar i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Vår ambition är att du som deltagare efter kursen ska ha bättre kunskap om och förståelse för vad indikatorer och nyckeltal visar och kan användas till, och att du fått inspiration och verktyg som underlättar analys och kunskapsutveckling på hemmaplan.

Detaljerat program skickas ut till deltagarna innan utbildningens start. Antalet platser är begränsat.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot