Hur kan social hållbarhet uppnås?

Den 17-18 september hålls en nationell konferens i Uppsala med exempel från olika verksamheter på insatser som kan bidra till social hållbarhet och minska hälsoklyftorna.

Konferensen ”Att leda och styra i samverkan - för ett socialt hållbart Sverige 2030” är en del av Mötesplats social hållbarhet och hålls på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangörer är SKL, Folkhälsomyndigheten, Region Uppsala och Uppsala kommun

Ur programmet:

  • Katrin Sjögren, lantråd i Ålands landskapsregering berättar hur Åland använt Agenda 2030 i sin strategiska ledning och planering.
  • Pascal Tshibanda, kommundirektör i Vänersborg ger sina erfarenheter på vad som är viktigt i ledarskapet för en socialt hållbar utveckling.
  • Bi Puranen, Institutet för Framtidsstudier utgår från World Values Survey för att behandla begreppen tillit, trygghet och tolerans.
  • Hannes Sjöblad, innovationshuset Epicenter Stockholm, blickar framåt. Vad innebär den accelererande teknikutvecklingen - och vad väntar oss runt hörnet

I de parallella seminarierna lyfts exempel på hur Agenda 2030 kan användas som verktyg i styrning från den lilla till den stora kommunen samt hur man planerar för ett socialt hållbart samhälle och social inkludering.

I ett panelsamtal medverkar bland andra Agenda 2030-delegationen, Delegation mot segregation, LSU Ungdomsorganisation, Folkhälsomyndigheten och SKL.

Program

Tid: Måndagen den 17/9-18/9 klockan 10.00

Plats: Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1 i Uppsala

För mer information: Karin Liljeberg Trotzig, utvecklingsstrateg Region Uppsala, 072-727 14 15, Ingela Hagström, Avdelningschef social hållbarhet Uppsala kommun, 018-727 86 35

Välkommen!

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot