Hur möter vi Kompetensutmaningen?

Konkurrensen om arbetskraften blir allt hårdare och vi står inför arbetskraftsbrist inom flera sektorer i samhället, så även inom välfärden. Samtidigt ökar behoven av välfärdstjänster i takt med att befolkningen växer och blir äldre.

Anmäl dig

På den här konferensen kan du inspireras av hur andra kommuner gör för att möta kompetensutmaningen. Exempel från en rad olika verksamheter presenteras med fokus på strategier som Använd kompetensen rätt, Skapa karriärvägar och Utnyttja tekniken.

Program

09.00-10.00

Registrering och morgonfika.

10.00-10.10

Välkommen och inledning - Caroline Olsson, chef för arbetslivssektionen, SKL.

10.10-10.30

Ny rekryteringsprognos för välfärdssektorn fram till 2026 presenteras - Bodil Umegård, utredare, SKL.

10.30-10.50

Kompletterande kompetenser i skolan - Birgitta Spjuth, chef på kompetensförsörjningsenheten och Therese Herrman, HR-konsult, båda från Malmö stad.

10.50-11.10

"Förskolekarriär" Attrahera, rekrytera och professionell utveckling - Liselott Holmström, enhetsschef på förskoleförvaltningen och Maria Wallin, förskolechef, båda från Malmö stad.

11.10-11.30

Teamledarskap i hemvården - Camilla Hurtig, Tina Johansson. Beatrice Rydén, teamledare och Camilla Winquist, enhetschef, samtliga från Eslöv kommun.

11.30-12.00

Gemensam diskussion och frågor.

12.00-13.00

Lunch.

13.00-13.40

Karriärutveckling och kompetensförsörjning, så jobbar vi enskilt och tillsammans! - Gunilla Length Persson, HR-strateg, Västra Götalandsregionen och Margaretha Häggström, processledare, Göteborg stad.

13.40-14.00

Kompetenstrappa för myndighetsutövare i socialtjänsten - Malin Holmström, kompetenssamordnare på socialförvaltningen, Linköpings kommun.

14.00-14.30

Gemensam diskussion och frågor.

14.30-15.00

Fika.

15.00-15.30

Digitalisering i äldreomsorgen - för brukarens bästa och till stöd för våra medarbetare - Ulrika Stefansson, projektledare välfärdsteknologi äldreboenden, Västerås stad.

15.30-16.00

Avslutande diskussion och framtidsspaning - Caroline Olsson och Bodil Umegård.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot