Idékonferens om samverkan mellan gymnasieskola och vuxenutbildning

Syftet med konferensen är att inspireras av lokala och regionala exempel på samverkan mellan skolformerna, med fokus på yrkesutbildningar, för att möta nya målgrupper och utmaningar.

Anmäl dig

För att möta samhällsutvecklingens behov av arbetskraft behöver det finnas flexibla utbildningsvägar, vilket förutsätter ett nära samarbete mellan gymnasieskola och vuxenutbildning. En sammanhållen studieplanering mellan dessa skolformer kan dessutom ha en avgörande betydelse för individens möjlighet att få ett arbete.

Medverkande

 • Goda exempel på samverkan mellan skolformerna från verksamheter runt om i
  Sverige
 • Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister
 • Mats Tyrstrup, forskare på Handelshögskolan i Stockholm
 • Amelie von Zweigbergk, chef för industriell utveckling på Teknikföretagen, tidigare utredare i Yrkesprogramsutredningen
 • Simon Husberg, Annette Engström och Paula Starbäck, Skolverket

Preliminärt program

Programmet kan komma att ändras och fler namn och programpunkter kan tillkomma

09:30 – 10:00

Registrering och fika

10.00 – 10.40

Välkommen till 2018 års idékonferens för samverkan mellan
gymnasieskola och vuxenutbildning, Åsa Bengtsson och Kristina Cunningham, utredare, SKL
Samverkan mellan skolformer för individ, yrkesutbildning och
kompetensförsörjning, Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister

10.40 – 11.45

Tre exempel på lokal och regional samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildning vad gäller yrkesutbildning

11.45 - 12.30

Organisatoriska mellanrum – om glappen i välfärden. Varför uppstår de? Hur överbryggar vi dem? Mats Tyrstrup, forskare på Handelshögskolan i Stockholm

12.30 – 13.20

Lunch

13.20 - 14.40

Fyra lokala exempel på samverkan mellan skolan och arbetsplatsen.

Bensträckare och kaffe i lokalen

14.50 - 16.00

Gymnasieskolans och vuxenutbildningens yrkesutbildningar -utmaningar, möjligheter och aktualiteteter.

 • Hur ska vi lösa kompetensförsörjningen och öka yrkesprogrammens attraktionskraft?
  Amelie von Zweigbergk, Teknikföretagen
 • Sammanhållna yrkespaket med mera Simon Husberg, Annette Engström och Paula Starbäck, Skolverket
 • Avslutning SKL

16.00 - 17.00

Möjlighet till mingel

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot