Idékonferens om samverkan mellan gymnasieskola och vuxenutbildning

Syftet med konferensen är att inspireras av lokala och regionala exempel på samverkan mellan skolformerna, med fokus på yrkesutbildningar, för att möta nya målgrupper och utmaningar.

Anmäl dig

För att möta samhällsutvecklingens behov av arbetskraft behöver det finnas flexibla utbildningsvägar, vilket förutsätter ett nära samarbete mellan gymnasieskola och vuxenutbildning. En sammanhållen studieplanering mellan dessa skolformer kan dessutom ha en avgörande betydelse för individens möjlighet att få ett arbete.

Medverkande

 • Goda exempel på samverkan mellan skolformerna från verksamheter runt om i
  Sverige
 • Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister
 • Mats Tyrstrup, forskare på Handelshögskolan i Stockholm
 • Amelie von Zweigbergk, chef för industriell utveckling på Teknikföretagen, tidigare utredare i Yrkesprogramsutredningen
 • Annette Engström och Paula Starbäck, Skolverket

Program

Program idékonferens om samverkan mellan gymnasieskola och vuxenutbildning (PDF, nytt fönster)

09:30 – 10:00

Registrering och fika

10.00 – 10.40

Åsa Bengtsson och Kristina Cunningham, utredare, SKL
Samverkan mellan skolformer för individ, yrkesutbildning och kompetensförsörjning
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister

10.40 – 11.45

Tre exempel på lokal och regional samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildning vad gäller yrkesutbildning

 • Hur skapa en helhetsbild över utbildningskartan? Fredrik Zeybrant Göteborgsregionens kommunalförbund
 • Med målet att tillgängliggöra hela utbildningsorganisationen. Karin Glisell, koordinator Yrkesintroduktion Lerums Gymnasium
 • Sprintgymnasiet i Gävle - en virtuell skola för nyanlända som spänner över flera skolformer Tomas Östlund, Delegationen för unga, Gävle

11.45 - 12.30

Organisatoriska mellanrum – om glappen i välfärden. Varför uppstår de? Hur överbryggar vi dem? Mats Tyrstrup, forskare på Handelshögskolan i Stockholm

12.30 – 13.20

Lunch

13.20 - 14.40

Tre lokala exempel på samverkan mellan skolan och arbetsplatsen.

 • Hur man vänder skol- och arbetsplatskulturer och gamla invanda mönster genom ett medvetet jämställdhets- och mångfaldshetsarbete. Maria Hernroth, PEAB-skolan
 • Optimering av yrkesutbildning genom samverkan mellan skolformer och i nära samverkan med branschen. Tina Ottosson och Linus Jonasson, Tullängsgymnasiet Örebro
 • Från nyanländ till nyanställd på tre år genom samverkan mellan yrkesintroduktion och yrkesvux. Maritta Collin, Bromangymnasiet Hudiksvall och Anders Olsson, Centrum för Vuxnas lärande Hudiksvall

Paus och kaffe i lokalen

14.50 - 16.00

Gymnasieskolans och vuxenutbildningens yrkesutbildningar -utmaningar, möjligheter och aktualiteteter.

 • Hur ska vi lösa kompetensförsörjningen och öka yrkesprogrammens attraktionskraft?
  Amelie von Zweigbergk, Teknikföretagen
 • Sammanhållna yrkespaket med mera Simon Husberg, Annette Engström och Paula Starbäck, Skolverket
 • Avslutning SKL

16.00 - 17.00 Mingel (Föranmälan)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot