Indikatorworkshop med Primärvårdskvalitet

Välkommen till en indikatorworkshop där vi kommer diskutera, klura, vrida och vända på kvalitetsindikatorerna i Primärvårdskvalitet.

Anmäl dig

Fokus för workshoppen kommer att ligga på hur distanskontakter passar in i Primärvårdskvalitet, i synnerhet när det gäller depression, ångest och psykisk ohälsa samt kontinuitet.

Det kommer även finnas utrymme för bland annat diskussion och frågestund kring de övriga befintliga indikatorerna, förslagen till nya indikatorer, deltagarnas önsekmål.

Utförligare program kommer under hösten.

Informationsansvarig

  • Stina Gäre Arvidsson
    Handläggare
  • Ulrika Elmroth
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot