Information, kommunikation, relation (Göteborg)

För de kommuner som deltar eller tidigare deltagit i utbildningen Förenkla- helt enkelt erbjuder SKL en workshop med fokus på kommunikation och dialog.

Anmäl dig

Program och inbjudan Workshop Förenkla - helt enkelt (PDF, nytt fönster)

Om dagen

Dagen fokuserar framförallt på kommunikationsaktiviteter där vi funderar på kanaler (inte primärt de egna) och vad det är för budskap/information vi vill nå ut med.

Under dagen kommer ni få tid för att praktiskt arbeta fram aktiviteter som ni sedan genomför på hemmaplan. Vi kommer också att ta oss ut i verkligheten för att se om och hur man kan uppleva ”andan” i en miljö.

En viktig del av dagen är även att ta del av andra kommuners exempel på lyckad kommunikation och naturligtvis delar ni med er av era erfarenheter.

Deltagare

Kommunikation och dialog är i allra högsta grad ett lagarbete i kommunen därför vill vi ha med deltagare från flera förvaltningar.

Vi önskar en deltagare som arbetar strategiskt med kommunikation, en som arbetar med näringslivsfrågor samt en person som arbetar i annan förvaltning, t ex plan/bygg, miljö/hälsa, gata/park. Tre deltagare per kommun.

Medverkande

  • Elisabeth Ericson, lång erfarenthet av att arbeta med samhällsinformation ochkommunikation i offentlig sektor.
  • Anders Gunnarsson, SKL, leder dagen

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot