Innovationsguiden: Utvecklingsprogram Öppen start (programstart 13 februari 2019)

Lär er utveckla innovativa tjänster som invånarna vill ha och behöver. I Innovationsguidens utvecklingsprogram får ni praktiska verktyg och kunskap för att arbeta med användardriven innovation, samtidigt som ni utvecklar lösningar på en verklig utmaning från er verksamhet.

Anmäl dig

Information om programmet, tips och villkor med mera finns att läsa i anmälningslänken.

Vad behövs för att delta?

  • En utmaning som utgår från behoven hos era användare, invånare, brukare. Utmaningen får gärna utgå ifrån ett problem som ni sedan tidigare identifierat men inte hittat en lösning på.
  • En driven projektledare och ett utvecklingsteam på ca 3–6 personer (gärna personer med lite olika kompetenser).
  • Avsatt tid för teamet att arbeta med utvecklingsprojektet på hemmaplan, minst 250 timmar (ca 1–2 timmar per person och vecka). Tiden kommer användas till bland annat intervjuer, observationer, analys, ta fram prototyper och testa lösningar.
  • En person med ledningsfunktion som stödjer teamet och har tillräckligt mandat för att fatta nödvändiga beslut för projektet.

Detta ingår

  • Tre gemensamma träffar i centrala Stockholm den 13 februari, 16 maj och 17 oktober.
    Träffarna pågår mellan kl 10.00 och 16.00.
  • Under de gemensamma träffarna får teamen teoretisk och praktisk introduktion till Innovationsguidens modell och metoder för att arbeta med tjänstedesign i en utvecklingsprocess.
  • Mellan träffarna arbetar varje utvecklingsteam med sina utmaningar på hemmaplan.
  • Alla team tilldelas en coach med god kunskap om arbetssättet som på distans kan vägleda och vara ett bollplank till gruppen genom hela processen.

Om Innovationsguiden

Programmet hålls av Innovationsguiden som är ett metodstöd som hjälper offentliga verksamheter att på egen hand arbeta med användardriven innovation och tjänsteutveckling i den egna verksamheten.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot