Inspirationsdag för ökad samverkan mellan kommun och arbetsintegrerande sociala företag

Med utgångspunkt i regeringens strategi för sociala företag välkomnar SKL till en nytänkande och inspirerande dag med fokus på att i samverkan med arbetsintegrerande sociala företag skapa fler möjligheter till etablering för alla människor.

Anmäl dig

Program

9.30 Frukostbuffe Tolvan

10.00-10.45 Inledning

Leif Klingensjö, sektionschef arbetsmarknadssektionen SKL hälsar välkommen.
Eva Carlsson, Tillväxtverket, berättar om arbetet med regeringens strategi för socialt företagande och vägleder oss i definitionerna kring socialt företagande. Bosse Blideman, ordförande i Scoopi de arbetsintegrerande sociala företagens organisation tydliggör vad ett arbetsintegrerande socialt företag kan tillföra som komplement till andra arbetsmarknadsinsatser.

10.50-12.00 Både kommun och individ tjänar på samverkan med sociala företag

För att åstadkomma en givande samverkan mellan kommun och arbetsintegrerande sociala företag krävs både politisk vilja, engagerade tjänstemän och kunskap om ekonomiska och juridiska möjligheter till samverkan. Ronney Olsson, samordningsförbundet Gävleborg och Bente Sandström, enhetschef för arbetsmarknad och integration i Nordanstigs kommun vägleder oss och navigerar mellan möjligheter och utmaningar.

Johanna Fredriksson, Falkenbergs kommun berättar om kommunens framgångsrika omvandling av kommunala verksamheter till etablerade arbetsintegrerande sociala företag.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Öka sysselsättningen med reserverad upphandling och inkludera socialt företagande i offentlig upphandling

Patrick Amofah, Upphandlingsmyndigheten informerar om de ekonomiska möjligheter som idag finns för att främja en ökad etablering.
Lärande exempel på reserverad upphandling och social hänsyn delges av Ingvar Berg, upphandlingsansvarig Nordanstigs kommun.

14.10-14.45 Nya metoder för samverkan över gränserna

Inom ramen för MIA-projektet prövas nya metoder för samverkan för ASF. Projektet har tydligt formulerade mål för samverkan och lärande. Men MIA-projektet vill också inspirera ordinarie verksamhet och implementera fungerande metoder i större skala. Annika Falk, projektchef för MIA-projekten berättar om projektets lärdomar och framgångsfaktorer.

14.45-15.15 Hur kan insatser kvalitetssäkras och hur kan vi mäta resultat och effekter av insatserna?

Alexandra Nagorka från Vägen ut!, Sveriges största franchisekedja av sociala företag berättar om DOK-metoden, en intervjumetod för personer i arbetsträning. Metoden kan även utgöra underlag för uppföljning och lokal utvärdering av verksamheters insatser och resultat.

15.15-15.30 Avslutning med framåtblick

15.30 Fika to go

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Åsa Bengtsson
    Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot