Inspirationsdag med PrimärvårdsKvalitet

Varmt välkommen till en dag med dialog och erfarenhetsutbyte kring hur vi på olika sätt kan använda PrimärvårdKvalitetsdata i förbättringsarbete och fortbildning.

Anmäl dig

Program

 • Hur arbetar Strama med PrimärvårdsKvalitet? Lars Blad, allmänläkare, Region Västmanland, Gunilla Strid, apotekare, Region Uppsala, Anna-Lena Fastén, allmänläkare, Region Stockholm
 • Läkemedelskommitté, Sara Hallander, allmän- och informationsläkare, Region Stockholm
 • Introduktionsprogram på webben, Camilla Berglund och Tomas Andreasson, VGR
 • Presentation av PrimärvårdsKvalitets nya hemsida, Stina Gäre Arvidsson, allmänläkare, SKL
 • Kollegial granskning, tillitsbaserad uppföljningsdialog och nya Basmodellen, Stina Gäre Arvidsson, Eva Arvidsson, allmänläkare Region Jönköping och Lena Zetterberg, sjukgymnast, VGR

Informationsansvarig

 • Ulrika Elmroth
  Handläggare
 • Stina Gäre Arvidsson
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot