Introduktion av nyckeltal för analys av socialtjänsten

SKL och RKA bjuder in till en endags introduktionsutbildning till nyckeltal inom socialtjänsten, med fokus huvudsakligen på kvalitet och resultat. Vad finns det för nationell data, var hittar man den och hur kan den användas för verksamhetsutveckling?

Anmäl dig

Utbildningen, som kommer varva teori med praktiskt arbete, syftar till att du som deltagare ska få bättre kunskap om vad indikatorer och nyckeltal visar och vad de kan användas till. Vår ambition är också att du fått inspiration och verktyg som underlättar analys och kunskapsutveckling på hemmaplan.

Ta med egen dator eller surfplatta för egna sökningar i Kommun- och landstingsdatabasen.

Detaljerat program skickas ut till deltagarna innan utbildningens start. Antalet platser är begränsat.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot