Kartläggning av samverkansrelationer, civilsamhället

SKL har i samarbete med Chalmers tekniska högskola genomfört en enkätundersökning som behandlar förekomst av samverkansrelationer med civilsamhället i kommuner, landsting och regioner. Vi kommer presentera resultatet av undersökningen samt genomföra en workshop.

Anmäl dig

Program

Seminariet är ett kostnadsfritt samarrangemang av Sveriges Kommuner
och Landsting och den nationella Överenskommelsen.

Under förmiddagen presenteras undersökningens resultat av Kerstin Hemström, Chalmers tekniska högskola tillsammans med Anna-Karin Berglund, SKL. Kartläggningen ger svar på bland annat följande frågor:

  • Vilka delar av civilsamhället får ekonomiskt stöd?
  • Hur organiseras samverkan lokalt och regionalt?
  • Vilka styrdokument för samverkan finns?
  • Har civilsamhällets organisationer blivit medbeslutande och partners?
  • I vilken mån är civilsamhället verksamhetsutförare?
  • Hur avser kommuner, landsting och regioner utveckla samverkan?

Eftermiddagen ägnas åt att blicka framåt i fördjupande analyser, samtal och arbeta tillsammans i grupper för att fånga lokala och regionala samverkansbehov och för att ta fram förslag till teman för SKL:s insatser inom ramen för mötesplatsen - Arena för samverkan med civilsamhället.

Programinnehåll

09.00- 10.10

Registrering, kaffe och smörgås serveras. Välkommen och introduktion till dagen.

10.10

Presentation av kartläggningsresultat Kerstin Hemström, Chalmers tekniska och
Anna-Karin Berglund, SKL

11.00

Paus

11.10

Tre exempel på lokala och regionala samverkansmodeller

12.15

Lunch

13.15

Workshop:

  • Erfarenhetsutbyte och analys: Vilka samverkansbehov finns?
  • Tematiska arbetsgrupper: Vad behöver utvecklas?
  • Redovisningar & nästa steg

Eftermiddagskaffe anpassas till grupparbetet under eftermiddagen

16.00

Avslutning

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot