Klimatanpassning i översiktsplanen

Kan översiktsplanen hantera frågor om klimatförändringar och hur kan man resonera kring exploatering och risker för naturolyckor? Årets konferens om klimatanpassning fokuserar på den översiktliga planeringen som grund för hur klimatkonsekvenserna kopplas samman med andra samhällsintressen.

Anmäl dig

Det går att följa delar av konferensen via webben om man inte har möjlighet att delta på plats. Välkommen att inspireras och nätverka!

Program

Programmet kan komma att kompletteras med ytterligare medverkande.

Från 9.30

Förmiddagsfika och registrering.

10.00–10.30

Välkommen till SKL!

Emma Bonnevier och Emilie Gullberg, experter klimatanpassning, SKL berättar om vad förbundet gör i klimatanpassningsfrågorna? Vad händer på nationell nivå? Hur ser EU:s agenda för klimatanpassningsfrågor?

10.30–12.00

Från norr till söder – så har vi klimatanpassat i ÖP:n

Sara Chlot, miljöstrateg och Emma Lundqvist, strategisk planerare, Bodens kommun
Ylva Hammarstedt, planarkitekt och Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg, Mörbylånga kommun: Två exempel från kommuner där klimatkonsekvenserna fått ta plats i översiktsplaneringen. Hur har processerna gått till och hur kan klimatanpassningsfrågorna konkretiseras i planer och program?

12.00–13.00

Lunch med utsikt.

13.00–13.30

Mer fokus på klimat med nytt kapitel i miljöbalken

Johan Larsson och Anna Marcusson, förbundsjurister, SKL: Miljöbalkens sjätte kapitel har helt skrivits om, vilket ställer andra krav på processer kring miljöbedömningar och konsekvensbeskrivning. Nu ska bland annat klimatanpassning integreras i planeringen på ett tydligare sätt.

13.30–14.00

Klimatanpassning i den fysiska planeringen

Aktuella uppdrag med mera på Boverket. Talare från Boverket presenteras inom kort.

14.00–15.00

Fika och workshop i Riskköping (webbsänds ej)

Emelie Hindersson, Centrum för klimat och säkerhet, Karlstads universitet leder en workshop där vi delar in oss i grupper och får själva, med hjälp av två olika interaktiva verktyg, bygga samhällen och se hur konsekvenserna av till exempel en översvämning blir. Detta kombineras med fika.

15.00–16.00

Vad händer med stadslivet?

Leo Gullbring, journalist, arkitekturkritiker med mera, Calimero: Fem år efter orkanen Sandy ska New York översvämningssäkras, till en kostnad av 660 miljoner dollar. Men vad händer med staden, platserna och livet mellan husen när stora barriärer ska byggas? Kan man skapa en ny typ av offentligt rum? Och hur kan man värna genuina, historiska platser som måste byggas om från början? Vad kan svenska städer lära av olika projekt i andra länder? Vi får en internationell spaning med lite andra glasögon.

16.00

Konferensen avslutas.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot