Klimatsmart och hållbar upphandling – hur gör man?

Det är angeläget att driva på arbetet med att ställa klimat- och hållbarhetskrav i den kommunala upphandlingen. Att ta del av aktuella ramavtal och uppföljningsstöd från SKL Kommentus kan vara en del i det arbetet. Ett annat sätt kan vara att använda Upphandlingsmyndighetens kriterier i större omfattning än idag. Några kommuner ligger i framkant och arbetar med LCA och innovationsupphandling. Vad kan vi lära av dem?

Anmäl dig

Kom och lyssna på kommuner som har erfarenheter av nya arbetssätt och passa på att träffa kollegor från hela landet och berätta vad ni gör i din kommun. 

Program

09.15

Registrering och kaffe med smörgås.

10.00

Upphandling en prioriterad fråga

Andreas Hagnell och Kerstin Blom Bokliden, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL hälsar välkomna till SKL.

10.20

Kommunernas roll för framtida hållbar upphandling

Upphandling som strategiskt instrument. Hur ser visionen ut? Hur kan kommunerna ta ansvar för hållbara framtida lösningar? Vilka politiska beslut skapar förutsättningar? Vilka krav ställs på organisationen? Henrik Karlsson, förvaltningsdirektör, och Linda Nilsson, Inköp och upphandling, Göteborgs stad.

10.50

Vilket stöd kan en kommun förvänta sig av Kommentus?

Använd Kommentus ramavtal och Hållbarhetskollen så löser det sig. Peter Nohrstedt, SKL Kommentus berättar om enkla sätt för att komma igång fort. Det finns utvecklade system för upphandling och uppföljning.

11.20

Hur ser stödet ut från Upphandlingsmyndigheten?

Upphandlingsmyndigheten har en viktig roll i att stödja kommunerna i sitt arbete med miljö- och hållbarhetskrav i upphandling? Hur ser stödet ut vad gäller kriterier och prioriteringar? Kan man få hjälp i enskilda fall? Hur ser samverkan ut med kommunerna, leverantörer och experter? Joakim Thornéus, Upphandlingsmyndigheten.

11.50

Lunch

13.00

Så här driver man klimat- och hållbarhetsarbetet framgångsrikt

Marilouise Berg, miljöstrateg, Helsingborg stad.

13.30

Så här gör Stockholm stad

Anne Lagerqvist, projektledare, Kemikaliecentrum, Stockholm stad.

13.50

Nya metoder för hållbar upphandling, LCA m.m.

Sven-Olof Ryding, IVL.

14.20

Fika och samtal i grupp

Var står min organisation i dag? Hur kan vi samverka? Vad behöver vi för att ta nästa steg?

15.10

Uppsamling av samtal

Andreas Hagnell och Kerstin Blom Bokliden, SKL.

15.30

Innovationsupphandling – Hur går det till?

Klas Danerlöv, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL.

15.50

Sammanfattning av dagen

Hur går vi vidare?

16.00

Konferensen avslutas.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot