Klimatsmart och hållbar upphandling – hur gör man?

Välkommen till en spännande dag om klimatsmart och hållbar upphandling.

Anmäl dig

Välkommen till SKL:s konferens om klimatsmart hållbar upphandling som hålls både den 22 augusti och den 12 november 2018 i SKL:s lokaler.

Program

09.15

Registrering och kaffe med smörgås.

10.00

Upphandling en prioriterad fråga

Andreas Hagnell och Kerstin Blom Bokliden, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL hälsar välkomna till SKL.

10.20

Kommunernas roll för framtida hållbar upphandling

Upphandling som strategiskt instrument. Hur ser visionen ut? Hur kan kommunerna ta ansvar för hållbara framtida lösningar? Vilka politiska beslut skapar förutsättningar? Vilka krav ställs på organisationen?

Lars Thunberg, kommunalråd och Marilouise Berg, miljöstrateg, Helsingborgs stad, Henrik Karlsson, förvaltningsdirektör, och Linda Nilsson, Inköp och upphandling, Göteborgs stad.

10.50

Vilket stöd kan en kommun förvänta sig av Kommentus?

Använd Kommentus ramavtal och Hållbarhetskollen så löser det sig. Det finns enkla sätt att komma igång fort. Det finns utvecklade system för upphandling och uppföljning.

Peter Nohrstedt, SKL Kommentus.

11.20

Hur ser stödet ut från Upphandlingsmyndigheten?

Upphandlingsmyndigheten har en viktig roll i att stödja kommunerna i sitt arbete med miljö- och hållbarhetskrav i upphandling? Hur ser stödet ut vad gäller kriterier och prioriteringar? Kan man få hjälp i enskilda fall? Hur ser samverkan ut med kommunerna, leverantörer och experter?

Annie Stålberg, enhetschef / Joakim Thornéus, Upphandlingsmyndigheten.

11.50

Lunch.

13.00

Så här driver man klimat- och hållbarhetsarbetet framgångsrikt

Linda Nilsson, Förvaltningen för Inköp och upphandling, Göteborg stad / Marilouise Berg, miljöstrateg, Helsingborg stad.

13.30

Så här gör Stockholm stad

Anne Lagerqvist, projektledare, Kemikaliecentrum, Stockholm stad.

13.50

Nya metoder för hållbar upphandling, LCA m.m.

Sven-Olof Ryding, IVL.

14.20

Fika och samtal i grupp

Var står min organisation i dag? Hur kan vi samverka? Vad behöver vi för att ta nästa steg?

15.10

Uppsamling av samtal

Andreas Hagnell och Kerstin Blom Bokliden, SKL.

15.30

Innovationsupphandling – Hur går det till?

Karin Peedu, avdelningen för ekonomi och styrning och Klas Danerlöv, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL.

15.50

Sammanfattning av dagen

Hur går vi vidare?

16.00

Konferensen avslutas.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot