Kommunal juridik (Sigtuna)

På årets temadagar kring kommunal juridik kommer, förutom det sedvanliga nyhetssvepet, frågor som rör det kommande valet att diskuteras.

Anmäl dig

Innehåll

2018 års temadagar hålls den 16-17 maj i Stockholm och den 22-23 maj i Sigtuna. Vid båda dessa tillfällen kommer programupplägget att vara detsamma.

Programinnehåll

Preliminärt program för dag 1

 • Tema; Valet
  • Inför valet 2018
  • Åsiktsfriheten och arbetsgivarrollen i politiska organisationer
  • Politisk information i skolan
  • Ordningslagen, valstugor, demonstrationstillstånd med mer
  • Proportionellt valsätt.
 • Tema; Integration, socialrätt och skola
  • Aktuella migration- och integrationsfrågor
  • Nyheter på socialtjänstens område och inom LSS
  • Gränslandet mellan vård och omsorg kommun/landsting
  • Nyheter på skolområdet.
 • Tema; Kommunal- och förvaltningsrätten
  • Rättsfallsrapsodi och lagstiftningsnyheter
  • Nya förutsättningar för avtalssamverkan.
 • Tema; Antikorruption
  • Antikorruptionsarbete
  • Ny överenskommelse på vård och omsorgsområdet.

Preliminärt program för dag 2

 • Tema; Infrastruktur och klimat
  • Vatten - från sjö till kran
  • Bredbandsfrågor.
 • Tema; Upphandling
  • Nyheter på upphandlingsområdet
  • Obligatoriska regler om e-faktura - elektronisk upphandling
  • Koppling mellan upphandling och lokalhyra.
 • Tema; Digitalisering, säkerhet och skydd
  • Rättsliga förutsättningar för digitalisering
  • Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
  • Förvaltningslagen och automatiserat beslutsfattande
  • OSL om anställdas personuppgifter.
 • Tema; Byggande och utveckling
  • Exploateringsavtal i en vikande marknad
  • Rättsfall på hyresrättens område; besittningsskydd och ersättningsrätt
  • Nyheter på civilrättens område, plan- och bygglagen.

Medverkande

Natali Phalén, generalsekreterare för Institutet mot Mutor (IMM), Germund Persson, chefsjurist för avdelningen för juridik samt flera av förbundsjuristerna vid avdelningen för juridik på SKL.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot