Kommunal juridik (Stockholm)

Årets kommunal juridik kommer, förutom det sedvanliga nyhetssvepet, att lyfta fram frågor som rör det kommande valet.

Innehåll

2018 års temadagar hålls den 16-17 maj i Stockholm och den 22-23 maj i Sigtuna.  Vid båda dessa tillfällen kommer programupplägget att vara detsamma. 

Programinnehåll

Årets kommunal juridik kommer - förutom det sedvanliga nyhetssvepet - att lyfta fram frågor som rör det kommande valet, som exepelvis förutsättningar för politisk information i skolan.

Vi kommer också att ta upp pågående antikorruptionsarbete och den nyligen träffade överenskommelsen med den offentligt finansierade bygg och fastighetssektorn.

Diskussioner kring mer detaljerat upplägg och innehåll på temadgarna pågår.

Medverkande

SKL:s förbundsjurister vid avdelningen för juridik.

Anmälan

Program med möjlighet till anmälan kommer på nyåret. 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot