Kommunal klassificeringsstruktur,  KLASSA

Välkommen till ett seminarium om KLASSA och metoden för klassificering. Representanter från några kommuner och ett landsting berättar om hur de arbetar med klassificering med stöd av KLASSA.

Anmäl dig

Innehåll

Vill du vara med och dela dina erfarenheter kring arbetet med klassificering eller få inspiration? Då är du välkommen att delta i Samrådsgruppens seminarium under vilket vi presenterar KLASSA och beskriver metoden för klassificering.

Vad är egentligen en klassificeringsstruktur? Varför är den så viktig? Hur kan vi tillämpa KLASSA och hur förankrar vi metoden och arbetssättet i vår organisa­tion? Vilka framgångsfaktorer finns och hur undviker vi fällorna?

Representanter från några kommuner och ett landsting berättar om sina erfaren­heter och om hur de arbetar med klassificering med stöd av KLASSA.

Program

 08.45–09.45  Registrering samt kaffe med smörgås 
 09.45–10.00  Konferensen inleds, Samrådsgruppen 
 10.00–10.45  Vad är KLASSA? Tom Sahlén 
 11.00–11.45  Goda råd om metod och tillämpning av KLASSA, Sirpa Rundström 
 11.45–12.45  Lunch 
 12.45–13.15  Exempel från Sundsvall, Niklas Edén och Linnéa Hådén. 
 13.15–13.45  Exempel från Vansbro, Agneta Jansson. 
 13.45–14.15  Exempel från Helsingborg, Ingrid Andersson 
 14.15–14.45  Kaffe med kaka 
 14.45–15.15  Exempel från Stockholms läns landsting, Gunilla Isacson. 
 15.15–15.45  15.45-16.15 Om KLASSA och förmågekartläggning, Peter Mannerhagen, Inera.  Diskussion och frågor - panel 
 15.45–16.00  Avslutning 

Kontakt 

Frågor om konferensens innehåll:
Eva Lindelöw Sjöö
eva.lindelow.sjoo@gavle.se

Frågor om anmälan
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot