Kommunal kravverksamhet

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om de bestämmelser som reglerar fakturerings- och kravverksamheten och hur dessa bestämmelser bör tillämpas i praktiken vid kommuner och landsting/regioner.

Anmäl dig

Innehåll

Kursen behandlar bland annat dröjsmålsränta, preskription, inkassoförfarandet, den summariska processen och verkställighet med fokus på de frågor som uppkommer i olika typer av kommunal verksamhet. Även kommuner och landsting med extern inkassohantering har behov av kunskaper inom dessa områden.

Efter kursdagen skall deltagarna:

 • ha fått en god översikt av de regler som gäller för fakturerings- och kravverksamhet samt insikt i vad som utgör god inkassosed,
 • ha fått kunskap om de bestämmelser som är av särskild betydelse för den kommunala kravverksamheten,
 • ha blivit uppdaterad på rättsutvecklingen inom området.

Preliminära programpunkter

 • Allmänna riktlinjer för kommunens fakturerings- och kravverksamhet
  • förfallotid
  • dröjsmålsränta
  • avräkning
  • uppskov med betalning, amorteringsplan
  • betalningspåminnelse
  • beloppsgränser
  • kontroll av gäldenärens identitet
  • krav mot underåriga
 • Inkassoförfarandet
  • vad är inkasso?
  • god inkassosed
  • inkassokrav
  • hantering av bestridanden
  • uppsägning/avstängning av tjänser (t.ex. vatten)
  • ersättning för inkassokostnader
  • tystnadsplikt
  • särskilda regler för indrivning av vissa fordringar
 • Preskription
 • Kvittning
 • Den summariska processen
  • betalningsföreläggande
  • handräckning
 • Verkställighet
  • exekutionstitlar
  • utmätning
  • avhysning
 • Betalningsanmärkning/kreditupplysning 

Medverkande

Förbundsjuristerna Anna Macusson och Olof Moberg vid avdelningen för juridik, SKL.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot