Kommunal kravverksamhet

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om de bestämmelser som reglerar fakturerings- och kravverksamheten och hur dessa bestämmelser bör tillämpas i praktiken.

Kursen är tyvärr inställd

Innehåll

Kursen behandlar bland annat dröjsmålsränta, preskription, inkassoförfarandet, den summariska processen och verkställighet med fokus på de frågor som uppkommer i olika typer av kommunal verksamhet. Även kommuner, landsting och regioner med extern inkassohantering har behov av kunskaper inom dessa områden.

Preliminära programpunkter

 • Allmänna riktlinjer för kommunens fakturerings- och kravverksamhet
  • Förfallotid, Dröjsmålsränta, Avräkning, Uppskov med betalning, Amorteringsplan
  • Betalningspåminnelse, Beloppsgränser, Kontroll av gäldenärens identitet, Krav mot underåriga
 • Inkassoförfarandet
  • Vad är inkasso? God inkassosed, Inkassokrav, Hantering av bestridanden
  • Uppsägning/avstängning av tjänster (t.ex. vatten), Ersättning för inkassokostnader
  • Tystnadsplikt, Särskilda regler för indrivning av vissa fordringar
 • Preskription
 • Kvittning
 • Den summariska processen
  • Betalningsföreläggande, Handräckning
 • Verkställighet
  • Exekutionstitlar, Utmätning, Avhysning
 • Betalningsanmälning/kreditupplysning

Mål och syfte

Efter kursdagen i oktober skall deltagarna

 • ha fått en god översikt av de regler som gäller för fakturerings- och kravverksamhet samt insikt i vad som utgör god inkassosed,
 • ha fått kunskap om de bestämmelser som är av särskild betydelse för den kommunala kravverksamheten,
 • ha blivit uppdaterade på rättsutvecklingen inom området.

Medverkande

Förbundsjuristerna Anna Marcusson och Olof Moberg, båda vid avdelningen för juridik, SKL.

Preliminära kurstider 

Kursen börjar kl.09.00, kaffe serveras från kl.08.30. Kursen avslutas kl.16.30.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot