Kommunal kravverksamhet (Göteborg)

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om de bestämmelser som reglerar fakturerings- och kravverksamheten och hur dessa bestämmelser bör tillämpas i praktiken.

Anmäl dig

Kursinbjudan kommunal kravverksamhet (PDF, nytt fönster)

Innehåll

Kursen som genomförs vid tre olika tidpunkter under oktober månad 2017, behandlar bland annat allmänna riktlinjer för kommunens fakturerings- och kravverksamhet, dröjsmålsränta, preskription, inkassoförfarandet, den summariska processen, betalningsanmärkning och verkställighet.

Efter kursdagen skall deltagarna:

  • ha fått en god översikt av de regler som gäller för fakturerings- och kravverksamhet samt insikt i vad som utgör god inkassosed
  • ha fått kunskap om de bestämmelser som är av särskild betydelse för den kommunala kravverksamheten
  • ha blivit uppdaterad på rättsutvecklingen inom området.

Medverkande

Förbundsjuristerna Anna Marcusson och Olof Moberg, SKL, avdelningen för juridik.

Höstens kurser i kommunal kravverksamhet

Kursen arrangeras vid tre olika tillfällen i oktober 2017. Det är samma kursupplägg och innehåll varje gång.

  • Stockholm den 4 oktober
  • Göteborg den 11 oktober
  • Malmö den 12 oktober.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot