Konferens Agenda för integration

Arbetar du med nyanländas etablering, mottagande och bosättning eller integration i samhället? Konferensen Agenda för integration 6-7 november ger dig möjlighet att utbyta erfarenheter, inspireras och ta del av ny kunskap.

Anmäl dig

Innehåll

Under konferensen Agenda för integration får du ta del av lokala exempel, nationella perspektiv och internationella utblickar kopplat till nyanländas etablering, mottagande och bosättning eller integration i samhället.

På scen möter du politiker, forskare och representanter från kommuner, regioner, myndigheter, civilsamhället och näringslivet. Det erbjuds även ett flertal valbara seminarierna där du kan fördjupa dig inom teman som mottagande och bosättning, etablering på arbetsmarknaden och integration i samhället.

Mer information om Anmälan och program

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Sanna Rosén
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot