Konferens om ny taxemodell inom miljöbalkens område

Välkommen till en introduktionsdag om SKL:s nya taxemodell, Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område. Vilka är fördelarna? Vilka förändringar sker? Hur ska modellen användas? 

Anmäl dig

Ta del av de färdiga resultaten från vårt fleråriga projekt om att utveckla en enklare och mer likvärdig taxa, där planering och finansiering av miljö- och hälsoskyddstillsyn kopplas samman på ett tydligare sätt.

Den nya modellen har tagits fram i samarbete med ett tjugotal kommuner.

Nu erbjuder vi er flera möjligheter att ta del av konferensen. Delta på plats – ta chansen att diskutera med kollegor, Delta på hemmaplan – själva eller tillsammans med dina kollegor, se konferensen i efterhand – för er som inte kan det aktuella datumet.

Program presenteras i början av maj.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot