Konferens om organiserad brottslighet

En dag med syfte att informera, inspirera och utveckla det lokala arbetet mot organiserad brottslighet.

Anmäl dig

Den organiserade brottsligheten förknippas ofta med utsatta stadsdelar, narkotikahandel eller kriminella gäng. Den organiserade brottsligheten är mer än så. Den finns spridd runt om i landets kommuner och utgörs till stor del av nätverk som tillgodoser den lokala efterfrågan på illegala och ofta billiga tjänster och varor.

Mycket har hänt i arbetet mot den organiserade brottsligheten under senare år, både på nationell, regional och på lokal nivå. Det är viktigt att tidigt förebygga problemen. Kommunen kan i samverkan med andra aktörer förhindra etablering av exempelvis svart ekonomi eller otillåten påverkan.

Konferensen anordnas i samarbete med Brå.

Program

9.30–10.00

Registrering och fika.

10.00–10.10

Inledning.

10.10–10.40

Vikten av att arbeta mot den organiserade brottsligheten, Justitieminister Morgan Johansson, Justitiedepartementet.

10.40–10.50

Kort paus.

10.50–11.30

Myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet, Gunnar Grönqvist och Per Wadhed, Operativa Rådet, Polismyndigheten.

11.30–11.40

Kort paus.

11.40–12.20

Vad är organiserad brottslighet och varför ska vi arbeta lokalt mot det? Daniel Vesterhav, Brottsförebyggande rådet.

12.20–13.10

Lunch.

13.10–13.50

Så arbetar vi mot organiserad brottslighet i Borås, Peder Englund, Centrum för kunskap och säkerhet (CKS), Borås stad.

13.50–14.00

Paus.

14.00–14.40

Så arbetar vi mot organiserad brottslighet i Österåker, Lena Brodin, Österåker kommun och Representant från Polismyndigheten.

14.40–15.10

Fika.

15.10–15.50

Otillåten påverkan – att förebygga och hantera påverkansförsök, Johanna Skinnari, Brottsförebyggande rådet.

15.50–16.00

Avslutning.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot