Konferens Strategi för hälsa

Nu drar arbetet igång med att omsätta strategin i verkligheten. Oavsett hur långt din kommun, landsting eller region har kommit så innebär målen i Strategi för hälsa en gemensam riktning i det fortsatta praktiska arbetet.

Strategi för hälsa innebär en möjlighet att gemensamt bidra till att förbättra hälsan för 100 000-tals människor. Med gemensamma mål antar vi välfärdens utmaningar. Under konferensen kommer vi bland annat att ta del av inspirerande exempel, diskutera hur vi med gemensamma krafter når målen och vilket stöd SKL kan ge i arbetet.

För information om anmälan kontakta anne.bylund@skl.se

Program

  • Välkomna! Lena Micko, Anders Knape, Anders Henriksson, Vesna Jovic
  • Vad tycker andra om strategin? Internationella och nationella inspel.
  • Från politiska beslut till resultat. Ta del av konkreta exempel.
  • Att styra i komplexitet.
  • Hur kan SKL stödja? VD:s genomförandeplan
  • Hur får vi det att hända?
  • Avslutning

Strategi för hälsa

På SKL:s kongress 2015 togs ett enigt beslut om att arbeta fram en Strategi för hälsa för att möta de utmaningar Sveriges välfärdsverksamheter står inför. Över 1 500 förtroendevalda och tjänstepersoner i ledande position från kommuner, landsting och regioner har varit delaktiga i arbetet. Strategi för hälsa formulerades utifrån det omfattande underlag som togs fram och beslutades av SKL:s styrelse den 15 december 2017.

Strategi för hälsa

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot