Konkurrensneutralitet i valfrihetssystem, LOV

SKL driver ett projekt om kraven på konkurrensneutralitet i valfrihetssystem, LOV. Under dagen gör vi en delredovisning av projektresultat - skillnader som beror på regiform, ni får dela erfarenheter från en kommun och ett landsting, samt föra samtal om förutsättningar och villkor.

Anmäl dig

Identifiera skillnader som beror på regiform utifrån olika perspektiv

Projektet ska, mot bakgrund av vinstdebatten hos privata aktörer och underskotten i egenregiverksamhet, bidra till att identifiera skillnader som beror på regiform, ur olika perspektiv. Om skillnaderna är reella och kvantifierbara kan dessa då beaktas prospektivt i ersättningsmodellen?

Preliminärt program för dagen

  • Delredovisning av projektet, skillnader som beror på regiform
  • Konkurrensneutralitet mellan utförare i en juridisk kontext
  • Ett politiskt ansvar för rättvisa villkor, erfarenheter från en kommun och ett landsting
  • Differentierad ersättning efter uppdrag och ansvar, erfarenheter från en kommun och ett landsting
  • Gruppdiskussioner och planering för fortsatt arbete

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot