Konsten att göra enkäter som folk vill svara på

Svarsfrekvenserna sjunker i enkätstudier. Kan vi som arbetar med enkätstudier vända den trenden genom att ta större hänsyn till dem som ska besvara frågorna? Anmäl dig till denna tvådagarskurs i enkätmetodik.

Inbjudan Konsten att göra enkäter som folk vill svara på. Tvådagarskurs i enkätmetodik den 29-30 mars 2017 (PDF, nytt fönster)

Program Konsten att göra enkäter som folk vill svara på. Tvådagarskurs i enkätmetodik den 29-30 mars 2017 (PDF, nytt fönster)

Kursen är för närvarande fulltecknad. Kontakta Inga-Britt Dahlberg (se nedan) för att skriva upp dig på väntelista i händelse av avbokningar!

Kursen erbjuds för sjätte gången och ger två dagar av god blandning av teori och praktik. Den här kursen passar dig som vill lära dig att arbeta med enkätfrågor från grunden eller som redan arbetar med enkäter, men vill ha en bredare verktygslåda för dina undersökningar. Stort fokus ligger på hur vi som arbetar med enkätstudier kan ta större hänsyn till dem som ska besvara våra frågor.

Kursen innehåller grundläggande enkätmetodik, responspsykologi och olika sätt att testa enkätfrågor. Kursledaren illustrerar de olika metoderna med verkliga exempel från egna och andras enkätstudier.

Antalet deltagare är begränsat till 30.

Kursen är arrangeras i samarbete med Föreningen för Kommunal Statistik och Planering, ksp.

Kursledare är Marika Wenemark, fil. dr, Linköpings Universitet & Centrum för häls- och vårdutveckling, Region Östergötland. Marika Wenemark har skrivit en avhandling om respondentens perspektiv i enkätstudier.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot