Kontroll av beräknad energiprestanda i bygglovsprocessen

SKL bjuder in till en workshop där vi diskuterar och utvecklar innehåll och användning av ett nyutvecklat formulär för kontroll av beräknad energiprestanda.

Anmäl dig

SKL:s förslag till formulär för kontroll av beräknad energiprestanda under bygglovsprocessen.

Många kommuner verkar på olika sätt för energieffektivt byggande. I takt med att byggreglerna skärps blir det allt viktigare att säkerställa att byggnader faktiskt lever upp till både minimiregler och högre krav från byggherrarna. Det främjar också en seriös konkurrens.

Syftet med dagen är att diskutera och utveckla innehåll och användning av det formulär för kontroll av beräknad energiprestanda som Sveby har utarbetat åt SKL. Formuläret har varit på en informell remissrunda under mars.

I första hand handlar detta tillfälle om synpunkter och önskemål från entreprenörer och konsulter. Vi planerar att ta upp mer om användningen i kommunerna efter sommaren när ett anslutande projekt kommit igång inom initiativet Lågan – för energieffektiva byggnader.

12.30

Inledning och sammanhang

Välkommen till SKL
Syftet med dagen och initiativet

Andreas Hagnell, SKL, inleder och hälsar välkommen.

Ansvar för kommuner och byggherrar att säkerställa tekniska egenskapskrav

Johan Larsson, förbundsjurist SKL.

Lågan-projektet i sex regionala nätverk för vägledning till uppföljning av energi i bygglovsprocessen

Åsa Wahlgren, CIT.

Boverkets översyn av energideklarationerna – hur ska sifferunderlaget utvecklas?
Boverkets förslag att tillsynen av energiprestandan flyttas till energideklarationssystemet

Roger Antonsson, Boverket.

Erfarenheter från granskning av energiprestanda under byggprocessen i Stockholms stad

Jasenka Hot, WSP.

Förslag, synpunkter och utveckling

Formuläret ”Energihjälpen”, presentation av upplägg och innehåll

Per Levin, Sveby.

Fika

Kaffe och samtal.

Synpunkter från informell remiss till byggbransch och kommuner

Per Levin, Sveby,  och Andreas Hagnell, SKL.

Synpunkter på innehållet i formuläret

Ludvig Dahlqvist, NCC, Marie Forshällen, Skanska, Anders Rosenkilde, TMF, Eje Sandberg, Aton/Feby m.fl.

Diskussion om formuläret och fortsatt arbete

Sammanfattning av dagen.

16.30

Avslutning.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot